Equiopat – UPH

Kursplan, direkt kopierat från UPHs hemsida

Anatomi och fysiologi
– Invärtes anatomi; omfattar kroppens byggnad och inre funktioner
– Osteologi; detaljerade studier om djurets skelett, leder, byggnad och funktion
– Myologi; omfattar skelettmuskulaturens ursprung, fäste och funktion.

Biomekanik – Kunskaper i rörelseförmåga och aktionspotential. Orsaksdiagnostik kopplad till kroppens rörelseapparat orsakad av muskulära dysfunktioner.

Rehabilitering – Vård med inriktning på återanpassning och rehabilitering i nära samarbete med veterinär. Olika behandlingsmetoder.

Företagsekonomi – Grundläggande företagsekonomi och coaching. Upprättande av affärsplan.

Näringslära – Grundläggande kunskaper i näringslära.

Patologi – Grundläggande sjukdomslära.

Etologi – Grundläggande kunskaper om hästen i flock, som enskild individ samt i samverkan med människan.

Sadellära – Grundläggande kunskaper om vikten av rätt utrustning på häst och kunna göra bedömningen att en sadel eller övrig utrustning ej passar hästen.

Dessutom praktik på veterinärklinik, D9-kompetens (läkemedel) samt kontinuerlig praktik under massagen. Vi kommer även lära oss olika kompletterande behandlingsformer såsom exempelvis elektroterapi.

Läs mer här om målen med utbildningen och vad vi skall kunna vid avslutad utbildning.

På människa kan Equiopat jämföras med en Ortopedisk mjukdelsspecialist.

Comments are closed